wykonujemy konwoje:

punktor

wartości pieniężnych zgodnie z rozporządzeniem MSWiA,

punktor

przedmiotów wartościowych i niebezpiecznych a także broni, amunicji, materiałów wybuchowych, uzbrojenia, urządzeń i sprzętu wojskowego zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia i dodatkowymi wymaganiami wojskowymi,

punktor

materiałów niejawnych zgodnie z rozporządzeniem MSWiA oraz MON.

Usługę konwojowania realizujemy niżej wymienionymi
siłami i środkami:

punktor

samochód ciężarowy lub osobowy przystosowany
z certyfikatem PIMot,

punktor

samochód ubezpieczający,

punktor

konwojenci specjalnie umundurowani i uzbrojeni w broń palną
w liczebności w zależności od wielkości przewożonej wartości, rodzaju przedmiotów oraz stopnia zagrożenia,

punktor

kamizelki kuloodporne,

punktor

hełmy ochronne,

punktor

łączność wewnętrzna (radiotelefony),

punktor

łączność zewnętrzna (GSM).

design by COYOTE media